individueel wonen we klein, samen wonen we groo(t)s


Collectief

Samen delen van voorzieningen

De collectieve voorzieningen zijn het kloppend hart van de groep. Een grote gezamenlijke keuken/eetruimte, activiteitenruimte, werkplaats, tuin of voedselbos. Door openheid naar de buurt vervullen de collectieve ruimtes ook een sociaal-maatschappelijke functie.


inclusief

diversiteit van mensen en woonvormen

Het collectief doet recht aan diverse woonbehoeftes in verschillende levensfasen; zowel woongroepen met een grote keuken en badkamer als kleine zelfstandige units. Zowel voor gezinnen als alleenstaanden, van laag- tot middeninkomen. We denken aan 25-35 units, omdat dit de ideale omvang is voor efficiente besluitvorming en groepsdynamiek.


buitenruimte

Groene oase in de stad

Eigenlijk zouden we het liefst in of aan een groot, eetbaar bos willen wonen. Dat betekent dat we aan de rand van de stad willen wonen, of op een plek in de stad met veel ruimte voor groen.


duurzaam

Kringlopen sluiten

We willen het gebouw zo ecologisch mogelijk maken. Wij kiezen voor een moderne vorm van duurzaam bouwen: circulair, modulair, met respect voor de locatie. We gaan bewust om met energie, materiaal, afval, (regen)water en de aarde.


verbinding

betrokken op elkaar en de omgeving

Samenleven is meer dan een huis delen. We hebben hart en oog voor elkaar, voor de natuur en de mensen om ons heen.


nieuwbouw of transformatie?

We staan positief tegenover een plek of gebouw met karakter waar we onze eigen draai aan kunnen geven. Een mengvorm tussen bestaande bouw en duurzame uitbreiding zou ideaal zijn. Een bestaand gebouw kan een baken worden; collectief hart van de plek, die karakter geeft en een eigen geschiedenis meebrengt.